Str. București nr. 89, ap.23, Cluj-Napoca, România, 400613 office@glicogenoza.ro (+40)7437.943.00

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Operator de date cu caracter personal

Denumire asociație: ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU GLICOGENOZĂ
Adresă sediu social: Cluj-Napoca, str. București, nr. 89, ap.23, jud. Cluj
E-mail: office@glicogenoza.ro

Definiții

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoană vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
Restricționarea prelucrării înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
Operator înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreuna cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
Persoană împuternicită de operator înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
Destinatar înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată si lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate

Categorii de date prelucrate

  • date cu caracter personal obișnuite: nume, prenume, CNP, etc.
  • date cu caracter personal sensibile: date medicale și genetice, biometrie, privind sănătatea.

Scopurile și destinația prelucrării datelor și temeiul juridic

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în vederea organizării și funcționării asociației, pentru desfășurarea activităților necesare îndeplinirii scopului asociației, prevăzute expres în statutul APG în temeiul art. 5 alin. (1) alin. (2) respectiv alin. (3). APG respectă confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile sunt utilizate numai în scopurile pe care le aveți în vedere. Datele vor fi prelucrate de personal medical sau de persoane aflate sub directa coordonare și responsabilitate a acestora
Destinatarii pot fi:

  • membrii asociației, angajații/voluntarii asociației și colaboratorii asociației, personal medical, autorități publice din orice domeniu – (în special autorități publice în domeniul sănătății din România: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății și altele), furnizori de servicii medicale.
  • pacienții, destinatari ai ajutorului acordat de APG și aparținătorii acestora

Drepturile persoanelor vizate

  • de acces la date
  • de a solicita rectificarea si ștergerea datelor
  • de a solicita restricționarea prelucrării datelor
  • de a se opune prelucrării datelor
  • portabilitatea datelor

Datele cu caracter personal sunt stocate pe termen nelimitat, persoana vizată putând solicita ștergerea datelor sale oricând.
Furnizarea datelor este o condiție inerentă desfășurării activității APG în vederea îndeplinirii scopului său, refuzul de prelucrare a datelor esențiale demersurilor putând să atragă imposibilitatea ajutării pacienților.
Aveți dreptul de a depune o plângere la:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (tel. +40.318.059.211, +40.318.059.212)
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Website: www.dataprotection.ro

Despre cookie-uri

Ce este un cookie?

Un Internet Cookie (termen cunoscut si ca browser cookie sau HTTP cookie sau pur si simplu cookie) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere si cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet pasiv (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 parți: numele si conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de viață a unui cookie este determinată; tehnic, doar web serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web serverului respectiv.
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Cookie-uri de sesiune: acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browser-ului web pentru ca acesta să le memoreze pana când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: in momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare)
Cookie-uri Persistente acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depind de durata de viață prestabilită pentru cookie).
Cookie-urile persistente: pot include și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv cunoscute sub numele de third party cookies (cookie-uri plasate de terți) care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât sa fie livrată publicitate cat mai relevantă pentru utilizatori.
Care sunt avantajele cookie-urilor?
Un cookie conține informații care fac legătura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată si reacționa în consecința. Cookie-urile asigură userilor o experiența plăcută de navigare si susțin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.
Care este durata de viată a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, iar unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.

Ce tipuri de cookie-uri folosim?

Persistente: Ne ajută la a face acest site utilizabil prin activarea funcțiilor de bază. Statistice: Ne ajută să înțelegem modul în care vizitatorii interacționează cu site-ul prin colectarea si raportarea informațiilor în mod anonim.
Marketing: Nu sunt folosite.
Funcționale: Nu sunt folosite.